Gå til indholdet

Projektbasis

Projektbasis er et specielt værktøj fra commissioning processen (Cx). Projektbasis er en dokumenteret forventningsafstemning mellem projektets rådgivere og commissioning teamet.

Adgang til Cx projektbasis

Hvad er en projektbasis

Til at starte med opretter Cx-teamet projektets commissioning krav. Det er disse krav, som skal verificeres igennem hele projektet. Når rådgiveren bliver tilkoblet projektet, skal de dokumentere (i projektbasis) hvordan, de vil opfylde kravene.

Projektbasis er en kort og enkel form for at dokumentere forventningerne. Man kan ikke forvente, at rådgiverne kan udføre detaljerede beskrivelser på dette tidligere tidspunkt, hvilket også vil fremgå af besvarelserne i projektbasis.

Skriv en projektbasis

Hvis du er rådgiver på et projekt i CxPlanner, og skal besvare en projektbasis, så kan du følge nedenstående screenshots.

Få adgang til Cx-krav og projektbasis

Når du har valgt “Projektbasis” fra commissioning-menuen vil du se et billede lignende det øverst. Det viser alle Cx-kravene på projektet i listen.

I kolonne nummer 2 vises hvem, der har en aktion. Hvis der står “Rådgiver”, så skal rådgiveren: Ind og oprette en projektbasis eller Opdatere sin projektbasis (kan fx ske, ved efterfølgende projekteringsfaser).

Hvis der til gengæld står “Cx team”, så skal en person fra Cx-teamet ind og godkende en projektbasis besvarelse.

Opret projektbasis svar

Når du åbner et Cx-krav (klik på linjen), vil det blive åbnet i vores velkendte "opgave-visning". Herefter skal du klikke på fanen “Projektbasis” og angive din besvarelse.

Nedenfor kan du se hvor du skal skrive og klikke. Når du gemmer din besvarelse, vil status ændre sig til, at Cx-teamet skal ind og godkende den.

Opret projektbasis svar

Processen med en projektbasis

En projektbasis-besvarelse vil nogen gange først blive klar i en senere fase, men den aktuelle besvarelse skal alligevel godkendes i hver forgående fase.

  1. Fx kan den projekterende rådgiver angive "Løsningen specificeres først i projektforslagsfasen".
  2. Denne besvarelse skal godkendes af Cx-teamet - herefter vil besvarelsen anses som godkendt.
  3. Det er Cx-teamets ansvar, at man i den næste fase gennemgår projektbasis besvarelserne og sikrer, at den projekterende rådgiver opdaterer udestående besvarelser.

Eksporter projektbasis

Jf. Dansk Standard DS3090 skal du kunne levere en dokument, som dokumenterer projektbasis-besvarelserne. I CxPlanner kan du snildt eksporterer alle projektbasis-besvarelserne til en Excel-fil.

  1. Vælg projektbasis fra Cx-menuen
  2. Klik på knappen "Menu"
  3. Vælg "Eksporter til XLSX"