Gå til indholdet

Opgaver

Opgaver er en central ting i CxPlanner - og noget som vi har gjort meget ud af. Det skal være nemt at arbejde med opgaver, uanset om du er rådgiver, entreprenør eller bygherre.

Opret nye opgaver

Du kan oprette nye opgaver mange steder i CxPlanner, men det mest centrale sted er i "Opgave oversigten".

Du kan tilkoble plantegninger, vedhæfte filer, gøre personer ansvarlige og mange andre ting på opgaver.

Illustrationen nedenfor viser hvorhenne, at du kan oprette nye opgaver:

Knap til nye opgaver

En opgaves indhold

En opgave kan indeholde en masse information - også kaldet meta-information. Som udgangspunkt skal en opgave kun indeholde et navn, for at den kan oprettes. Alt andet meta-information er fritvalgs felter.

Ny opgaver

Opgavens navn

Du skal kun angive opgavens navn, før du kan gemme den. Det er vigtigt, at du giver opgaven en godt og beskrivende navn, så andre på projektet nemt kan identificere den.

Opgavens status

En opgaves status kan sættes her.

Ansvarlige parter

Der kan kun være én, som er ansvarlig for en opgave. Det har vi valgt ud fra tesen om, at "hvis der er flere ansvarlige, så er der ingen ansvarlige".

Du kan angive en person, som er ansvarlig, og du kan også angive et firma, som ansvarlig.

Datoer - start og deadline

Du kan tilkoble en start dato og deadline dato til hver opgave. Når du angiver en tidsperiode, vil opgaven også blive synlig i tidsplans-modulet.

Tags

Tags er et fri-tekst felt, som man kan bruge til at "tagge" opgaver. Du kan sætte mange tags på hver opgave. Fx "1. sal", "Prioritet 2" eller "Kritisk".

Anden meta-information

Afhængig af dine projektindstillinger kan der være flere eller færre meta-informationsfelter. På billedet ovenfor kan du fx se felterne "Lokation", "Kategori" og "Farve".

Vedhæftninger

Når du opretter en ny opgave vil menuen til vedhæftning af filer automatisk være synlig. Du kan klikke i feltet eller trække filer over, som herefter automatisk vil blive tilkoblet opgaven.

Tegn på billeder

Hvis du trækker en billedfil over, vil den åbne i vores tegneprogram, så du kan tegne direkte på den (fx lave pile), før den uploades.

Ctrl+c & Ctrl+v

Du kan tage et screenshot din skærm eller kopiere et billede og så indsætte det automatisk i CxPlanner med Ctrl+v. Det vil også automatisk åbne vores tegneprogram, så du kan tegne på billedet før det bliver upload.et

Detaljer

I detaljemenuen kan du aktivere forskellige krav for den enkelte opgave, fx at der skal uploades et billede før opgaven kan lukkes. Du kan også kræve, at der angives en måleværdi - fx at en luftmængde angives.

Detaljemenuer:

  • Kræve et billede
  • Kræve en kommentar
  • Kræve en numerisk værdi
  • Kræve et decimal tal
  • Kræve en procentværdi
  • Kræve en vedhæftning
  • Fremsend opgaven på email til den ansvarlige, når den oprettes
  • Fremsend opgaven på email til dig selv, når den oprettes

Plantegning

Hvis der er tilkoblet plantegninger til projektet, vil du ikke denne menu kunne tegne på en plantegning og vise, hvor opgaven hører til.

GPS

Du kan i GPS menuen markere hvor opgaven er på et Google Maps.