Gå til indholdet

Tabel-oversigten

Tabel-oversigten er et online Excel regneark, hvor du kan holde styr på alle opgaverne i et projekt. Hvis du har brug for at få overblik over opgaverne på projektet, kan du altid vælge denne menu.

Overblik over tabel-oversigten

Tabel-oversigten

Note

Du kan ændre kolonne-bredden ved at trække i kolonnerne.

1) Menu knappen

Denne knap giver muligheden for at eksportere opgaverne til PDF og Excel. Du kan også skjulte og sortere de forskellige kolonner.

2) Bruger-status

I denne kolonne kan du se "Bruger-status". Du kan læse mere her "Bruger-status".

3) Opgavetype

Opgavetypen viser, hvor en opgave kommer fra. I denne kolonne vil der fx stå "Granskning", hvis opgaven stammer fra en granskningskommentar. Hvis du opretter kommentaren direkte fra tabel-oversigten, vil opgavetypen være "Log".

Søg og grupper data

Du kan søge frit i felterne i toppen af tabellen uanset hvor mange opgaver der er.

Hvis du højreklikker på den øverste kolonne i tabellen, kan du også gruppere hvordan du ønsker at se dataen.

Eksporter opgaver til PDF / Excel XLSX

Når du eksporterer opgaverne til PDF eller Excel XLSX bliver det "du ser" eksporteret. Det betyder, at hvis du fx har søgt på nogle specifikke opgaver, så vil kun de blive eksporteret.